MOT

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle. MOT styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg og til å si nei. 
Det viktigste innsatsområdet er MOTs program i ungdomsskolen og videregående skole. Viktige resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

Les mer om MOT her.