Åpenhetsloven

1.  juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Her finner du informasjon om hva dette betyr i praksis.

1. juli 2022 trådte en ny lov med navn «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» også kalt Åpenhetsloven i kraft.

Åpenhetsloven skal gjennom åpenhet, bidra til å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold hos virksomheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. For oss i 7-Eleven er ikke dette noe nytt, men en forlengelse av forretningsidéen hvor ansvarlighet er en av de bærende elementene.

Men hva betyr det i praksis?

Loven åpner opp for at alle kan stille oss spørsmål om hvordan vi jobber med grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, eller hvilket land noen av produktene våre kommer fra. Henvendelsen må være skriftlig og vi som selskap har en plikt til å svare i løpet av 3 uker.

Link til skjemaet finner du her

Rapport for 2023 finner du her