Vi i 7-Eleven støtter Pride!

Vi heier på et samfunn der alle skal føle seg trygge, ha muligheten til å være seg selv og elske akkurat dem de vil. Vi er en arbeidsplass der vi ønsker alle velkommen, støtter og inkulderer hverandre.

For oss gir mangfold suksess. Vi er en foregangsbedrift for inkluderende arbeidsliv på tvers av kjønn, etnisitet, alder og bakgrunn, og gir alle mulighet til å lykkes. Troen på enkeltmennesket er en sentral del av kulturen i 7-Eleven og Reitan Convenience Norway. Å legge til rette for at mennesker lykkes og trives i sitt daglige arbeid er et viktig samfunnsansvar som forebygger sykefravær og hindrer utenforskap. Det er også en viktig del av vår bærekraftstrategi, og i tråd med våre verdier.

Vi har god erfaring med å skape en arbeidsplass hvor integrering og mangfold står sterkt. Ulike kulturer og egenskaper gjør oss rikere, noe vi mener skaper et godt arbeidsmiljø. Som et selskap innen vare- og servicehandelen, har vi muligheten til å skape verdi for samfunn og felleskap, også utover de rent økonomiske. Vi kan bidra til å redusere utenforskap gjennom å være en inkluderende arbeidsgiver som gir mennesker varige muligheter. Våre medarbeidere skal få mulighet for utvikling og oppleve at å være en del av Reitan Convenience Norway beriker livet. 
 

Vi i 7-Eleven er allierte med LGBTQIA2S+  samfunnet!